Residential Address

1739/A, Sarvoday Society
B/h. Patel Society,
Sardarnagar, Bhavnagar
Email: connect@jituvaghani.org

State BJP Office Address

"Shree Kamalam"
Opp. Preksha Vishva Bharti
Koba Circle –Gandhinagar Road
Koba, Gandhinagar-382007 (Gujarat)


Send us a Message